EtusivuKurssitEnsiaputietoaOta yhteyttäOta yhteyttäOta yhteyttäOta yhteyttä

Kurssit

Ensiavun peruskurssi EA 1
Ensiavun jatkokurssi EA 2

Elvytyskurssi

Kertauskurssi

Hätäensiapu 4h

Hätäensiapu 5h
Hätäensiapu 6h
Hätäensiapu 7h
Hätäensiapu 8h


 SISÄLTÖ
Ensiapukurssimme noudattavat sisällöltään Suomen Punaisen Ristin vaatimuksia. Kurssin sisältöä voidaan kuitenkin painottaa kohderyhmän tarpeiden mukaan SPR runko-ohjelman puitteissa.

Kurssit sisältävät luentoja ja harjoituksia.
Käytännönharjoituksissa mm. opetellaan tunnistamaan ja hoitamaan elotonta Anne-nukkea (elvytys), opetellaan poistamaan vierasesinettä nielusta (tukehtumisen estäminen), opetellaan tyrehdyttämään vuotava haava (paineside), antamaan nopea ensiapu nyrjähdyksiin yms. (KKK), tunnistamaan ja hoitamaan tajutonta potilasta (kylkiasento) jne. Tarkemmat kurssisisällöt löytyvät kunkin kurssin kohdalta erikseen.

JÄRJESTELYT
Yleensä tilaaja järjestää kurssitilan ja tarvittavat av-välineet. Kouluttaja voi lisämaksusta järjestää tilat, välineet ja tarjoilut.
Kouluttajalle kuuluu samat ateriat kuin kurssilaisille ilman eri korvausta. Ryhmäkoko saa olla korkeintaan 15 henkilöä.

TODISTUS
Jokainen kurssilainen saa virallisen SPR todistuksen läpäistystä koulutuksesta niin halutessaan. EA 1 ja EA 2 -todistukset ovat voimassa 3 vuotta, jonka aikana ne on mahdollista käydä kerran päivittämässä kertauskurssilla. Päivityksen jälkeen kortti on voimassa kolme (3) vuotta.
Kortti on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Oppitunnin kesto on 45 min, eli esim. 16 tunnin EA 1 kurssi kestää 2 pv x 6 h + tauot.

_______________________________________________________

ENSIAPUKOULUTUSTA KAIKILLE

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu
Kurssien tilaukset ja ilmoittautumiset voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse.

Sirpa Kaikkonen

puh. 0405369896

e-mail: medikasi1@gmail.comCopyright © 2013 MEDIKASI OY.