EtusivuKurssitEnsiaputietoaOta yhteyttäOta yhteyttäOta yhteyttäOta yhteyttä

Kurssit

Ensiavun peruskurssi EA1
Ensiavun jatkokurssi EA2

Elvytyskurssi

Kertauskurssi

Hätäensiapu 4h

Hätäensiapu 5h
Hätäensiapu 6h
Hätäensiapu 7h
Hätäensiapu 8h


 
Työturvallisuuslaki (46 §) edellyttää kaikilla työpaikoilla ensiapuvalmiuden ylläpitämistä työntekijöille järjestetyillä ensiapukoulutuksilla ja ensiapukursseilla.

Työpaikan ensiapukoulutettujen määrä riippuu työn luonteesta ja tapaturmavaarasta. Suositukset:

vähäinen vaara
(toimistot, asiakaspalvelu):
vähintään 5% työntekijöistä

ilmeinen vaara
(teollisuus, varasto-, rakennus-, metsä-, maatalous-, kalastus-, alusten lastaus- ja purku- sekä kuljetustöissä):
vähintään 1 ensiapukoulutettu / 10 työntekijää /
työpiste tai työvuoro

erityinen vaara
(kemikaalit, palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaarat):
vähintään 1 ea-koulutettu / 5 työntekijää / työpiste tai työvuoro
________________________________

Työterveyshuolto arvioi työpaikkaselvityksen yhteydessä ensiapuvalmiustarpeet työpaikalla todettujen
vaara- ja haittatekijöiden perusteella.
Suositukset kirjataan työpaikan työpaikkaselvitysraportiin.

KUKA KORVAA KUSTANNUKSET

KELA korvaa työnantajan palveluksessa oleville henkilöille ja maatalousyrittäjille annetun Kelan vaatimukset täyttävän ensiapukoulutuksen* hyväksyttävät kustannukset.

Korvattavat kustannukset


Hakeminen
 
*Medikasin ensiapukurssit täyttävät KELAn vaatimukset.

Tutustu kurssitarjontaamme ja ota yhteyttä. 

Linkit työnantajille:

Ensiapuvalmiudesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

Työsuojeluhallinto

_______________________________________________________

ENSIAPUKOULUTUSTA KAIKILLE

Tilaa kurssi tai ilmoittaudu
Kurssien tilaukset ja ilmoittautumiset voi tehdä puhelimitse tai sähköpostitse.

Sirpa Kaikkonen

puh. 040-5369896

e-mail: medikasi1@gmail.comCopyright © 2013 MEDIKASI OY.